GO TO BRAND

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa:
3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie:
3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie:
3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

CEL PROJEKTU

„Filtromex” realizuje projekt „Rozwój działalności eksportowej firmy PPUH „Filtromex” Bożena Szypuła dzięki udziałowi w Programie Promocji dla branży części lotniczych i samochodowych.

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki Filtromex na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej.

PLANOWANE EFEKTY:

Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki „ Filtromex” na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży części samochodowych i lotniczych oraz Marki Polskiej Gospodarki

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wydatki ogółem: 469 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 352 200,00 PLN

GO TO BRAND Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand CEL PROJEKTU „Filtromex” realizuje projekt „Rozwój działalności eksportowej firmy PPUH „Filtromex” Bożena Szypuła dzięki udziałowi w Programie Promocji dla branży części […]