Filtromex
P.P.U.H FILTROMEX
Bożena Szypuła
ul. Żorska 18A
44-200 Rybnik
Filtromex
NIP: 642-040-39-37
REGON: 003491330
Filtromex
Tel.: +48 32 42 21 971
Tel.: +48 32 42 29 744
Fax: +48 32 42 39 044

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Dyrektor Generalny
Krzysztof Szypuła
+48 519 429 603
filtromex.krzysztof.sz
krzysztof.sz@filtry.pl

DZIAŁ EKSPORTU

Izabela Rogalska
+48 519 429 596
filtromex.izabela
export@filtry.pl

DZIAŁ PRODUKCJI

Stanisław Sobota
+48 32 42 21 971
+48 519 429 622
produkcja@filtry.pl

DZIAŁ SYSTEMU JAKOŚCI

Mariola Szypuła-Bugała
+48 504 017 754
filtromex.mariola.sz
mariola.szypula@filtry.pl

P.P.U.H FILTROMEX Bożena Szypuła ul. Żorska 18A 44-200 Rybnik NIP: 642-040-39-37 REGON: 003491330 Tel.: +48 32 42 21 971 Tel.: +48 32 42 29 744 Fax: +48 32 42 39 044 DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU Dyrektor Generalny Krzysztof Szypuła +48 519 429 603 filtromex.krzysztof.sz krzysztof.sz@filtry.pl DZIAŁ EKSPORTU Izabela Rogalska +48 519 429 596 filtromex.izabela export@filtry.pl […]